پنجشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۰ | 2:31
دجال به دنیا آمد!!