پنجشنبه چهاردهم مهر 1390 | 2:31
دجال به دنیا آمد!!